برای ۳۱۷ خانواده بی‌جا شده و آسیب‌پذیر در کاپیسا پول نقد توزیع شد

توسط Aamaj News

ریاست امور مهاجرین کاپیسا ام‌روز (چهارشنبه، ۴حوت) برای ۳۱۷ خانواده‌ی بی‌جا شده و آسیب‌پذیر پول نقد مساعدت کرد.

این کمک‌ها از سوی موسسه‌ی (DRC) انجمن مهاجرین دنمارک به هم‌کاری ریاست امور مهاجرین ولایت کاپیسا در مقر آن ریاست توزیع شد.

مولوی عبدالمتعال حقانی، رییس مهاجرین کاپیسا گفت که ۳۱۷  خانواده که قبلن از سوی ریاست مهاجرین و نماینده ولسوالی‌های مربوطه در ولسوالی‌های حصه اول، تگاب‌ونجراب، بررسی گردیده بودند برای هر خانواده مبلغ ۱۵۵۰۰ افغانی پول نقد کمک صورت گرفت.

او افزود که این دومین قسط است که برای مستحقین صورت می‌گیرد که قسط اول آن قبلن مبلغ ۳۲۰۰۰ برای نیازمندان توزیع شده بود.

قابل ذکر است که قسط دیگری این‌کمک‌ها در هفته‌ی آینده برای ۱۰۶ خانواده از باشندگان ولسوالی اله‌سای توزیع خواهد شد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید