طالبان ۴۰ دانش‌جوی معترض در دانش‌گاه البیرونی در کاپیسا را بازداشت کردند

توسط Aamaj News

‏منابع به آماج می‌گویند که در جریان اعتراض‌های دانش‌جویان دختر در دانش‌گاه البیرونی در کاپیسا، ۴۰ دانش‌جوی پسر این دانش‌گاه از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

این دانش‌جویان قصد برپایی اعتراض در واکنش به انفجار‌‌ بر آموزش‌گاه کاج و آنچه که «نسل‌کُشی هزاره‌ها» می‌دانند را داشتند.

با این حال شماری از بانوان این دانش‌گاه اعتراض کردند و شعار «همراه شو عزیز، که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود» را سر دادند.

اعتراض دانش‌جویان در کاپیسا پس از اعتراض‌های دانش‌جویان دانش‌گاه‌های کابل، هرات، بامیان و بلخ ‏صورت گرفته است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید