‏استاد دانش‌گاه البیرونی کاپیسا: طالبان تصفیه قومی راه‌ انداخته‌اند

توسط Aamaj News

یعقوب یسنا، نویسنده‌ی نامور حوزه‌ی فرهنگ پارسی، نامزد دوره‌ی دکُترای ادبیات پارسی در ایران و استاد دانش‌گاه البیرونی در ولایت کاپیسا از وظیفه استادی‌اش استعفا داده است. آقای یسنا در پیامی نگاشته‌ که در برابر او دسیسه ساختند که گویا یعقوب یسنا زرتشتی است.

آقای یسنا افزوده که براساس همین ذهنیت او را وادار کردند تا از استادی دانش‌گاه البیرونی استعفا دهد. یعقوب یسنا انگیزه‌ی این اتهام‌ها برخودش را قومی و مذهبی دانسته و افزوده که این پیشامد را پیش‌بین بوده است. اما گفته از این‌که توسط افراطی‌ها به دلیل گسترش دانایی و روشن‌گری کنارزده می‌شود، ناراحت نیست.

یعقوب یسنا در ادامه افزوده که شماری از استادان دانش‌گاه‌ها پس از استعفای او پیام داده و ضمن ابراز تاسف، گفته‌اند که آن‌ها نیز وضعیت مناسب ندارند، اما ناگزیر اند سکوت کنند و خاموشانه شغل شان را ترک نمایند. زیرا به ادعای آقای یسنا، استادان فارسی زبان از طرف طالبان دچار مشکل و محدودیت شده‌اند تا دانش‌گاه‌ها را ترک کنند و تصفیه‌ی قومی عملا جریان دارد.

اظهارات آقای یسنا در حالی صورت می‌گیرد که شماری زیادی از استاد دانش‌گاه‌های کابل، بلخ و هرات از وظیفه‌های شان کناره رفته‌اند. اما طالبان همیشه از نبود تبعیض قومی سخن می‌زنند. آگاهان بدین باور اند که با توجه به حساسیت موجود در درون جامعه، هرگونه سیاست قومی کشور را به سوی تباهی بیش‌تر می‌کشاند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید