غصب خانه‌های مقام‌های پیشین در کاپیسا؛ طالبان مردم را کوچ اجباری می‌دهند

توسط Jamshid Wakili

منابع محلی در کاپیسا به آماج خبر می‌دهند که طالبان در ولسوالی حصه اول کوهستان این ولایت، باشنده‌گان محل را وادار به ترک منزل‌های مسکونی شان کرده‌اند.

این منابع می‌افزایند که طالبان خانواده‌های را که در خانه مقام‌های قبلی به‌سر می‌برند را به‌زور از خانه‌های شان اخراج و خانه‌های آنان را تبدیل به قرارگاه نظامی می‌کنند.

به گفته‌ی منابع، خانواده‌های که از سوی طالبان وادار به کوچ اجباری می‌شوند اکثراً اقارب و خویشاوندان مقام‌های پیشین دولتی اند که پس از خروج آنان از کشور، اکنون در خانه‌های شان زنده‌گی می‌کنند؛ ولی طالبان از آن‌جا که مال و دارایی‌های مقام‌های پیشین دولتی را غنایم جنگی خود می‌دانند این خانواده‌ها را از محل بودوباش شان به اجبار بیرون کرده و خانه‌های آنان را غصب می‌کنند.

در همین حال، شدت گرفتن جنگ میان جبهه‌ی مقاومت ملی با طالبان در منطقه‌های کوهستانات ولایت کاپیسا دلیل اصلی این کوچ‌های اجباری خوانده می‌شود.

باشنده‌گان محل می‌افزایند که در روزهای پسین به نسبت بیش‌تر شدن حمله‌های چریک‌های جبهه‌ی مقاومت در این منطقه طالبان نیز تعداد پاس‌گاه‌های شان را افزایش داده و خانه‌های مردم را به‌زور از آنان گرفته‌اند.

در میان فهرست از خانه‌های که اکنون به پاس‌گاه‌های طالبان در کاپیسا بدل شده است، خانه آمر امنیت در حکومت پیشین، مدیر استخبارات پیشین، خانه آمر حوزه دهم امنیتی پیشین و خانه معاون حوزه یازده ولایت کاپیسا به چشم می‌خورد.

به نقل از مردم محل طالبان هم‌چنان خانه بعضی از فردهای خودشان در این ولایت که از مردمان محل هستند را نیز به سبب اختلاف‌های به میان آمده میان طالبان قندهاری و طالبان محلی غصب کرده و این فردها را از ولایت بیرون کرده‌اند.

منطقه‌های کوهستانات کاپیسا از نقطه‌نظر جغرافیایی محل مناسبی برای جنگ‌های چریکی بوده و در روزهای اخیر شدت جنگ میان چریک‌های جبهه‌ی مقاومت و طالبان در این منطقه افزایش یافته است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید