تفنگ‌داران ناشناس یک‌ عالم دین را در کابل ترور کردند

توسط Aamaj News

خبرگزاری دولتی باختر به نقل از ‏مسوولان در وزارت امور داخله‌ی حکومت طالبان گزارش داده که افراد مسلح ناشناس، مولوی بسم‌الله شاکر، آمر دیپارتمنت در دارالعلوم عربی کابل را بامداد ام‌روز در مربوطات حوزه‌ی هفدهم شهرکابل ترور کرده‌اند.

به گفته‌ی این خبرگزاری منسوبین امنیتی طالبان بررسی‌ها را به‌منظور بازداشت عاملان این روی‌داد آغاز کرده‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید