تفنگ‌داران یک صراف را در کابل تیرباران کرده و پول‌هایش را با خود بردند

توسط Aamaj News

منابع در کابل به آماج می‌گویند که تفنگ‌داران ناشناس یک صراف را در کابل تیرباران کرده و پول هایش را با خود برده‌اند.

تفنگ‌داران ناشناس حمیدالله که باشنده‌ی اصلی پکتیا است را روز گذشته (شنبه، ۲۵ سنبله) در حوزه دهم امنیتی شهر کابل تیرباران کرده‌اند.

به گفته‌ی منبع حمیدالله در مارکیت حیدری مصروف صرافی بود که حین بازگشت به خانه توسط تفنگ‌داران ناشناس کُشته شده است.

طالبان در این مورد چیزی نگفته‌اند.

این‌ در حالی‌ست که با وجودی ادعای طالبان مبنی بر تأمین امنیت شهروندان افغانستان، باشنده‌گان کشور اما از افزایش جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه نگران‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید