طالبان در کابل یک دانش‌جوی دانش‌گاه پولی‌تخنیک را بازداشت کردند

توسط Aamaj News

نزدیکان عبدالشکور سخی‌زاد، دانش‌جوی دانش‌گاه پولی‌تخنیک به آماج می‌گویند که استخبارات طالبان او را بدون هیچ جرمی بازداشت کرده‌اند.

آنان می‌افزایند که استخبارات طالبان سخی‌زاده را روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۸ سرطان) از صحن این دانش‌گاه بازداشت کرده و به‌جای نامعلومی انتقال داده‌اند.

نزدیکان سخی‌زاده با ابراز نگرانی از سرنوشت‌اش می‌گویند که او وابسته با هیچ گروه و یا طرفی نبود.

طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

این در حالی‌ست که از زمانی روی‌کار آمدن حکومت طالبان، بازداشت‌های خودسرانه ‌از سوی آنان نیز افزایش یافته است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید