استادان دانش‌گاه طبی کابل به آماج: طالبان از معاشات پرداختی ما از سوی صلیب سرخ؛ ده درصد را جبری می‌گیرند

توسط Aamaj News

استادان دانش‌گاه علوم طبی کابل موظف در شفاخانه کادری علی‌آباد کابل به آماج می‌‌گویند که کمیته‌ی صلیب سرخ مسوولیت پرداخت معاشات پزشکان و سایر کارمندان شفاخانه‌ی علی آباد را به عهده گرفته و روز دو شنبه، (۲۷ جدی) هفته‌ی گذشته معاشات دو ماهه‌ی نومبر و دسمبر آنان را پرداخت کرده است. اما آنها می‌گویند که رییس شفاخانه و مدیر اداری و مالی که به تازه‌گی از سوی طالبان درین سمت‌ها تقرر یافته‌اند، از طرف خود یک جدول ترتیب داده ‌و براساس یک کاغذ پاره‌ی بی‌معنی به گونه‌ی جبری از آنها می‌خواهند که ده درصد پول معاش را به شکل مالیه برای طالبان دوباره پرداخت کنند.

اما مسوولین در شفاخانه‌ی علی‌آباد کابل چنین ادعا را رد می‌کنند و می‌افزایند که معاش‌های کارمندان شفاخانه به آنان به گونه‌ی کامل پرداخت شده و کسی از آنان دوباره ده درصد مالیه نخواسته است.

با این حال، سندهای که به آماج رسیده نیز نشان می‌دهد که مسوولین این شفاخانه از کارمندان مالیه می‌خواهند.
در سندها آمده: «آن‌عده کارمندان شفاخانه تدریسی علی‌آباد که مالیه معاش خود را پرداخت نکرده‌اند، مالیه‌ شان را بپردازند؛ در غیر آن با ایشان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

استادان دانشگاه می‌گویند که دریافت پول به این شکل و بدون کدام تفاهم طالبان با صلیب سرخ و بدون دانستن از چگونگی امتیاز بازنشسته‌گی ظلم است.

شفاخانه علی‌آباد یک شفاخانه تدریسی بوده و مربوط دانش‌گاه علوم طبی کابل و وزارت تحصیلات عالی می‌باشد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید