روایت مردم: طالبان پس از یک‌هفته بار دیگر مردم «قوش‌تپه» جوزجان را اجباری کوچ دادند

توسط Aamaj News

اوزبیک‌ها و ترکمن‌ها در ولسوالی «قوش‌تپه» جوزجان برای دومین‌بار مدعی شده‌اند که نیرو‌های طالبان آنان را به گونه‌ی اجباری کوچ می‌دهند.

‫آنان می‌گویند که پس از یک‌هفته، دوباره طالبان بالای زمین‌های شان آمده، بر آن‌ها شلیک کرده‌‌ و وادار به کوچ‌اجباری کرده‌اند. به‌ گفته‌ی آن‌ها در نتیجه‌ی شلیک طالبان چند تن زخمی شده‌اند. آنان می‌افزایند که طالبان چند تن از اوزبیک‌ها و ترکمن‌ها را نیز با خود برده‌اند.

این در حالی‌ست که هفته‌ی پیش نیز شماری از اوزبیک‌‌ها و ترکمن‌ها در ولسوالی «قوش‌تپه» جوزجان مدعی شده‌ بودند که زمین‌ها و خانه‌های شان توسط طالبان و کوچی‌ها غصب شده است. اما طالبان خبر کوچ‌اجباری در قوش‌تپه‌ی جوزجان را «شایعه» دانسته، رد کرده بودند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید