سفیر پیشین ایران: چشم اندازی برای تشکیل حکومت فراگیر توسط طالبان دیده نمی‌شود

توسط Aamaj News

محمد‌رضا بهرامی، سفیر پیشین ایران در افغانستان گفته است با در نظر داشت وضعیت موجود در کابل، چشم اندازی برای تشکیل حکومت فراگیر توسط طالبان دیده نمی‌شود.

آقای بهرامی ام‌روز دوشنبه (۱۴ سنبله) در توییتی نگاشته است «مفهوم فراگیر از منظر طالبان با تعریف دیگران تفاوتی ماهوی دارد.»

سفیر پیشین تهران در کابل با اشاره به سخنان طالبان مبنی بر این که هم‌واره کابینه شأن را همه‌شمول دانسته‌اند، گفت: «دولت فراگیر مفهومی مدرن و متاثر از ساختار متکثر است.»

این اظهارات در حالی از سوی سفیر پیشین ایران مطرح می‌شود که طالبان تاکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و کشورهای جهان بارها بر تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کرده‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید