ایران: برخی رسانه‌های خارجی و دشمن در پی خراب کردن روابط میان کابل و تهران اند

توسط Aamaj News

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری ایران گزارش داده است که سفارت ایران در کابل و طالبان تلاش برخی از رسانه‌ها در تخریب روابط دو جانبه‌ی ایران و افغانستان را ناکام خوانده و تاکید کردند که این دو کشور روابط قوی و هم‌کاری دوستانه می‌داشته باشند.

این خبرگزاری می‌گوید که تعدادی از رسانه‌های دشمن و بی‌گانه با دامن زدن به مسایل مهاجران افغان در ایران و حقابه هیرمند و دست آویزهای دیگر در صدد تخریب روابط کابل و تهران هستند.

سفارت ایران در توییتی با اشاره به حضور چهار میلیون مهاجر افغان در ایران تصریح کرده است که این کشور همیشه در کنار ملت افغان ایستاده؛ به‌ویژه زمانی‌که غربی‌ها این ملت را تنها گذاشته و دارایی‌های شان را مسدود کردند.

این سفارت خاطر نشان کرده که توطئه‌های مخالفان برای آسیب رساندن به هم‌بسته‌گی موجود بین دو کشور با هوشیاری ملت‌ها خنثا می‌شود.

ایرنا می‌افزاید که در ماه‌های گذشته بعضی از رسانه‌های مشخص و دشمنان با دستاویز قراردادن حقابه هیرمند و مشکل‌های مهاجران در صدد خراب کردن روابط کابل و تهران بودند.

یک تَن از عضوهای سفارت ایران در کابل به این باور است که بعضی از مشکل‌ها در بعضی وقت‌ها برای چهار میلیون مهاجر افغان که چهار دهه می‌شود در ایران زنده‌گی می‌کنند، طبیعی است.

با این وجود، ایران گفته است که به هیچ‌کس اجازه‌ی صدمه زدن به هم‌کاری همسایه‌گی دو کشور را نمی‌دهد و بخ‌خاطر مشترکات مرزی، دینی، زبانی و فرهنگی کنار ملت افغانستان می‌ایستد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید