اولین محموله کمک‌های بشردوستانه هند پس از سقوط حکومت در افغانستان، به کابل رسید

توسط Aamaj News

تلویزیون ملی گزارش داده است که اولین محموله کمک‌های بشردوستانه هند، پس سقوط نظام به دست طالبان به کابل رسیده است.

تلویزیون ملی تحت نشرات حکومت طالبان گزارش داده است که امروز (شنبه، ۲۰قوس) اولین محموله از کمک‌های بشر دوستانه هند پس از سقوط کابل به دست طالبان، به فرود‌گاه مرکزی رسیده است.

طبق گزارش این تلویزیون، این کمک‌ها شامل ۷.۵ تُن دوا است که این نخستین دسته از کمک‌های هند پس از سقوط حکومت پیشین به شمار می‌رود.

در همین‌حال تلویزیون ملی گفته است که دولت هند هشت زندانی افغان را که در آن کشور زندانی بوده‌اند، نیز به کابل منتقل کرده است.

این در حالی‌ست که هند کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را پس از سقوط نظام در این کشور، متوقف کرده بود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید