پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، دانش‌جویان کشور قادر به گرفتن ویزای تحصیلی هند نشده‌اند

توسط Aamaj News

هندوستان هرساله هزارها بورسیه در رشته‌های مختلف برای دانش‌جویان افغان اختصاص می‌دهد، تا این دانش‌جویان برای ادامه‌ی تحصیلات عالی وارد دانش‌گاه‌های این کشور شوند؛ اما پس از شیوع کرونا در جهان و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، دانش‌جویان افغان با مشکل‌های زیاد برخورده اند.

تعدادی از دانش‌جویان افغان در هند می‌گویند که آنان درس‌های شان را به‌خاطر شیوع کرونا، به‌صورت برخط (آنلاین) ادامه می‌دهند؛ اما تعداد دیگر در افغانستان می‌گویند که تعداد از دانش‌گاه‌ها درس‌های برخط (آنلاین) نداشته، و نظر به تخنیکی بودن رشته‌ی تحصیلی شان، حضور فیزیکی آنان در دانش‌گاه لازم است.

با این حال این دانش‌جویان که در افغانستان هستند، قادر به دریافت ویزای تحصیلی نشده‌اند و به این ترتیب آنان فرصت ادامه‌ی تحصیل در هندوستان را از دست داده‌اند.

اونیب دادگر، یک‌تن از این دانش‌جویان در گفت‌وگو با آماج نیوز از حکومت هندوستان به‌خاطر تقدیم بورسیه‌های تحصیلی سپاس‌گزاری کرده، می‌گوید که خوش‌حال است جز از دریافت کننده‌گان بورسیه تحصیلی است.؛ اما او در افغانستان است و تعداد از دوستانش و دانش‌جویان دیگر پیام‌های از دانش‌گاه‌های هند دریافت کرده‌اند که به‌خاطر عدم حضور فیزیکی، آنان فرصت ادامه‌ی تحصیل را از دست داده‌اند.

او افزاید: «تعدادی از دانش‌جویان که حتا در اواسط مقاطع تحصیلی بودند، فرصت ادامه‌ی تحصیل را از دست می‌دهند. پالیسی حکومت هند جهت صدور ویزای تحصیلی بعد از قدرت‌گیری طالبان تغییر کرده است.»

این دانش‌جویان از حکومت هند و وزارت امور خارجه‌ی افغانستان می‌خواهند که به مشکل‌های آنان رسیده‌گی کنند.
آنان از حکومت هند تقاضا دارند تا مانند ایران، ترکیه و پاکستان تصمیم بگیرد و دانش‌جویان را جهت ادامه‌ی تحصیل در هند اجازه بدهد.

پست‌های مرتبط

2 نظرات

News/Talk 1380 - WNRI November 5, 2023 - 8:54 am

There is some nice and utilitarian information on this site.

پاسخ
Gaza and its Resistance to Israel's Brutal Attacks November 30, 2023 - 2:03 pm

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

پاسخ

نظر بگذارید