کمک هند به افغانستان؛ پنج‌صد هزار دوز واکسین کرونا به کابل رسید

توسط Aamaj News

وزارت خارجه هند در خبرنامه‌ی گفته است که پنجصد هزار دوز واکسین کرونا را به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل تحویل داده است.

در این خبرنامه افزوده شده که پنج‌صد هزار دوز واکسین دیگر نیز در هفته های آینده به افغانستان خواهد رسید.

دولت هند خاطر نشان ساخته که متعهد به کمک های بشردوستانه برای افغانستان است و در پی یافتن روش های بهتر حمل و نقل این کمک ها هستند.

این در حالیست که هند در اوایل ماه گذشته ۱.۶ میلیون تُن کمک‌های پزشکی را از طریق سازمان جهانی بهداشت (WHO) به افغانستان فرستاد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید