رییسان جمهور ایران و تاجیکستان: باید حکومت همه‌شمول واقعی با حضور همه‌ اقوام و گروه‌ها در افغانستان تشکیل گردد

توسط Aamaj News

‏ابراهیم رییسی و امامعلی رحمان در حاشیه نشست اقتصادی «اِکو» در ترکمنستان، بر ایجاد حکومت فراگیر واقعی در افغانستان تاکید نموده و از حمایت آن سخن زدند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید