تصویر روزانه کابل؛ زنان گرسنه بیرون نانوایی‌ها منتظر نان هستند

توسط Aamaj News

رادیو «ان‌پی‌ار» امریکا در گزارشی گفته است که از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان و انتظار زنان گرسنه بیرون نانوایی‌ها، نشان می‌دهد که اقتصاد این‌ کشور تا چه حدی به هم ریخته است.

این رادیو به روایت یک تن از زنان که در سکوت منتظر عابران خیریه هستند گفته است: «دختران من از گرسنه‌گی گریه می‌کنند.»

در این گزارش هم‌چنان با اشاره به کاهش کمک‌های جهانی به مردم افغانستان و مسدودشدن دارایی‌های این کشور از سوی ایالات متحده‌ی امریکا آمده است که نیاز مردم افغانستان به کمک‌های غذایی دو برابر شده؛ یعنی نیم از جمعیت مردم این‌ کشور به این کمک‌های نیاز فوری دارند.

در همین حال هسیائو وی لی، معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته است حتا برای کارگران بشردوستانه که پس از تسلط طالبان، بحرانی را پیش‌بینی می‌کردند سرعت گرسنه‌گی شدید هم‌چنان تعجب‌آور بود.

لی هم‌چنان افزوده: «مردم افغانستان واقعاً به حمایت مستمر نیاز دارند.»

از سوی هم در این گزارش آمده است تهاجم روسیه به اوکراین منابع را منحرف کرده و باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید