دیده‌بان حقوق‌بشر: مردم افغانستان به علت کم‌بود دارو می‌میرند

توسط Aamaj News

دیده‌بان حقوق‌بشر در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و با قطع کمک‌های جهانی به این کشور، بیش از ٢۴.۴ میلیون نفر در سال ٢٠٢٢ به کمک‌های بهداشتی بشردوستانه نیازمند هستند.

در این گزارش آمده است که مرکزهای صحی به‌ویژه شفاخانه‌ها به‌شدت با کم‌بود دواها و لوازم ضروری مواجه هستند.

دیده‌بان حقوق‌بشر افزوده است، از آن‌جایی‌که بسیاری از افغانستانی‌ها در معرض فقر قرار دارند و از سوی هم مردم افغانستان با شیوع چندین بیماری از جمله کرونا، سرخکان و هم‌چنان سوءتغذیه مواجه هستند، از طریق دست‌رسی به خدمات اساسی مراقبت‌های بهداشتی که قابل اجتناب است، جان خود را از دست می‌دهند.

در همین حال، دیده‌بان حقوق‌بشر تأکید ورزیده است که باید به بحران اقتصادی رسیده‌گی فوری و هم‌چنان گامی عملی براى دوباره فعال کردن اقتصاد افغانستان برداشته شود تا سیستم بهداشتی این کشور بازسازی شود.

این در حالی‌ست که پس قدرت‌گیری طالبان در افغانستان، این سازمان بارها هشدار داده بود که سیستم بهداشتی این کشور در آستانه سقوط است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید