دیده‌بان حقوق بشر: نیرو‌های طالبان زنان معترض را «دست نشانده‌های غرب و روسپی» خطاب می‌کنند

توسط Aamaj News

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با نشر گزارشی می‌گوید که طالبان زنان معترض را روسپی و دست‌ نشانده‌های غرب خطاب می‌کنند. 

این سازمان با دو تن از معترضان در ۱۶ جنوری گفت‌وگو کرده است. این معترضان گفته‌اند که جنگ‌جویان طالبان قبل از این‌که آنان اعتراضات شان را شروع کنند، در محل حضور پیدا کرده بودند و تعداد از زنان با دیدن این جنگ‌جویان دست از اعتراض کشیدن، اما ۲۵ تن از آن‌ها به راه‌پیمایی خویش ادامه دادند.

زنان معترض هم‌چنین گفته‌اند که آنان وقتی می‌خواستند که محاصره طالبان را بشکنند بر صورت آنان «سپری فلفل» و دیگر مواد کیمیاوی پاشیده شد که باعث سوزش جلد، چشم و مشکل‌های تنفسی شده است. 

پس از به قدرت رسیدن طالبان اکثریت زنان افغانستان شغل‌های شان را از دست داده‌اند و دختران از صنوف ۷ الی ۱۲ در بسیار از ولایت‌ها به مکتب رفته نمی‌توانند. دانش‌گاه‌های دولتی بسته‌اند و طالبان سعی دارند که نحوه‌ی پوشش خاصی را تحت عنوان حجاب اسلامی به زنان تبلیغ کنند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید