حکمتیار: امریکا با چاپ پول بخش عمده‌اش را در اختيار جبهه مقاومت و جبهه آزادى خود خوانده و آله دست اجنبى خواهد گذاشت

توسط Aamaj News

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در پیوند به خبر‌های مبنی بر چاپ پول افغانى در امريكا می‌‌گوید که امریکا با چاپ پول بخش عمده‌اش را در اختيار جبهه‌ی مقاومت و جبهه‌ی آزادى خود خوانده و آله دست اجنبى خواهد گذاشت.

رهبر حزب اسلامی می‌گوید كه این موضوع باعث نگرانى شديد تمامى افغانان شده است. به گفته‌ی او قرار بود اين موضوع در نشست احتمالى هیأت امريكايى با هیأت طالبان در دوحه نهائى شود.

او در خطابه نماز جمعه افزوده است که براى مردم نه طرف‌شدن در بحران اوكراين درست و مفید است نه چاپ پول در امريكا‌ چون به گفته‌ی آقای حکمتیار دو اشتباه بزرگ و جبران ناپذير است.

او تأکید کرده است که سازش با چاپ بانك نوت‌هاى افغانى در امريكا به مثابه‌‌ی تسليم شدن به بدترين شرط امريكا و تكرار تجربه بد حكومت ائتلافى به رهبرى استاد ربانى است.

حکمتیار با اشاره بر لغوی ملاقات‌های مقام‌های امریکایی با طالبان در قطر مبنی بر تعهد شکنی طالبان در رابطه به مکتب‌های دخترانه امریکا را متهم به جانب‌داری کرده و گفت: «امريكا در گذشته نيز چند بارى و با تمسک به بهانه‌هاى نادرست و جعلى؛ چنين كرد و مذاكرات را به گونه‌ی یک‌جانبه و غيرمترقبه متوقف كرد اما دو باره آغاز کرد.»

به باور او قطع مذاكرات دلیل دیگر دارد که به سفر ناگهانى و هم‌زمان وزير خارجه چين و نماينده‌ی خاص پوتين براى افغانستان نیز ربط مستقيم دارد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید