اعضای خانواده جوان هلمندی به آماج: طالبان نوید را به دلیل نقد فیس‌بوکی کُشتند

توسط Aamaj News

اعضای خانواده‌ی نوید بارکزی به آماج می‌گویند که طالبان او را به‌دلیل نقد فیس‌بوکی در برابر حکومت شان، پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در هلمند بازداشت و به هدف تحقیق به حوزه‌ی اول امنیتی هلمند برده بودند و اکنون آن‌ها جسدش را یافته‌اند.

شریف شرافت، برادر نوید می‌گوید که برادرش در فیس‌بوکش خطاب به معلمان که معاش‌های شان را از حکومت می‌خواهند یک‌مطلب نگاشته بود که «طالبان خودشان از خانه‌های مردم خیرات جمع می‌کنند ولی شما از آن‌ها معاش می‌خواهید.»

برادر مقتول می‌افزاید که حوزه‌ی مربوطه وعده کرده بود که برادرش را روز شنبه هفته‌ی جاری پس از تحقیق رها می‌کند. شرافت اما تصریح می‌کند که روز یک‌شنبه زمانی‌که به حوزه رفته، مسوولین حوزه‌ی اول به او گفته‌اند که برادرش از حوزه فرار کرده‌است‌. او می‌گوید که یک‌شنبه «دو روز پیش» از شفاخانه با او به تماس شدند که پای نوید شکسته و باید خودش را شفاخانه برساند. به‌گفته‌ی شرافت وقتی به شفاخانه رفته جسد برادرش را پیدا کرده‌است.

او می‌گوید‌: «در صورتش گلوله خورده بود، سرش از دو سه جا شکسته بود، کتفش کبود و پشتش زخمی بود. تمام بدنش زخمی بود. در آب خیس شده بود. آخر این مسلمانی است. این انسانیت است؟»

نوید بارکزی از دانش‌کده‌ی اقتصاد و زراعت فارغ شده بود.

طالبان تاکنون به‌گونه‌ی رسمی در این مورد چیزی نگفته‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید