حکمتیار: ناتو برای جبران شکست شرم‌آورش مخالفان نظام را حمایت می‌کند و دفتری برای مقاومت‌گران «کولاب‌نشین» در واشنگتن باز کرده است

توسط Aamaj News

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که ناتو و كشورهاى شامل اين پیمان؛ بعد از شكست شرم‌آور، در پى انتقام از افغان‌ها و جبران حيثيت ذوب شده‌ی شان اند.

آقای حکمتیار در خطابه‌ی گفته است که این کشور‌ها حكومت جديد افغانستان را زير فشار‌هاى مضاعف گرفته، تحريم‌ها وضع كرده‌‌اند و سرمايه‌هاى بانكی افغانستان را منجمد کرده‌اند‌. او هم‌چنین افزوده که ناتو از مخالفين نظام حمايت مى‌كنند، دفترى در واشنگتن براى مقاومت‌گران كولاب‌نشین؛ باز كرده و مانع به‌رسميت شناخته‌شدن حكومت جديد می‌شوند‌.

رهبر حزب اسلامی تصریح کرده که «ناتو نگذاشت که نماينده‌ی افغانستان در سازمان ملل متحد از كشور ما نماينده‌گی كند. اما در عين حال تلاش مى ورزند؛ نمايندگى‌هاى ديپلوماتيك شان را در كابل بازگشايى كنند، هم‌كاران نظامى، سياسى، استخباراتى و مطبوعاتى شان را از افغانستان انتقال دهند و اجازه‌ی فعاليت‌هاى سياسى، استخباراتى شان را تحت پوشش كمك‌هاى بشرى دريافت كنند.»

به باور آقای حکمتیار، نه ايمان اجازه مى‌دهد، نه عقل و نه عزت‌نفس كه با تمامى اين دشمنى‌ها؛ اجازه‌ی فعاليت‌هاى سياسى و استخباراتى به كشور هايى داده شود كه دشمنى‌هاى شان را عليه افغانستان تشديد كرده‌اند و در پى تحميل جنگى ديگر و سرنگونى حكومت كنونى اند.

پست‌های مرتبط

3 نظرات

Menuase February 19, 2023 - 5:16 pm

Chakrabarti J, Kenny FS, Syed BM, Robertson JF, Blamey RW, Cheung KL cheap cialis online pharmacy This protocol is familiar for sportsmen

پاسخ
joupspooW February 26, 2023 - 7:06 am

In rodents, tDCS modulated local theta gamma rhythms, providing potential substrates for enhanced auditory plasticity buy cialis online reviews I do hope to make it a complete resource one day

پاسخ
AbeneReap March 8, 2023 - 1:29 am پاسخ

نظر بگذارید