حکمتیار از «لشکرکشی طالبان در پنجشیر، اندراب و تخار» دفاع کرد؛ «مسوول حوادث خونین شرارت پیشه‌ها اند»

توسط Aamaj News

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در خطابه‌ی نماز جمعه گفته که موضوع قتل عام در پنجشیر، اندراب و تخار تبلیغات رسانه‌یی است و مجبور شدن مردم به ترک خانه های شان نیز نتیجه عملکرد «شرارت پیشه‌ها‌» است.

آقای حکمتیار افزوده «طالبان را مجبور ساختند که حضور نظامی را در این مناطق بیشتر سازند و مسوولیت حوادث خونین به دوش آنهای است که باعث شرارت و جنگ شدند.»

رهبر حزب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش افزوده که مردم پنجشیر، اندراب و ورسج نمی خواهند باعث جنگ نیابتی شوند.

حکمتیار اضافه کرده که هیچگاه قتل عام مردم را در بیست سال گذشته کسی محکوم نکرد. او گفته «این ها اجیران در خدمت اشغال‌گران بودند و قتل عام می‌کردند و در کشتار مردم در بیست سال گذشته دست داشتند.»

رهبر حزب اسلامی در این خطابه، مقاومت‌گران را چهره‌های بدنام خوانده که به گفته وی بار دیگر برای امریکا می‌گویند که در ما خدمت تان هستیم.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که لشکرکشی طالبان از جنوب به شمال و کشتار غیرنظامیان، واکنش‌های تُند جهانی، رهبران سیاسی و شهروندان را همراه شده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید