حقانی: دلیل اساسی مسدود ماندن دانش‌گاه‌های دولتی کم‌بود پول است

توسط Aamaj News

عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان ام‌روز در یک نشست خبری در کابل گفت که ۴۰ دانش‌گاه دولتی و ۱۵۰ دانش‌گاه خصوصی در کشور وجود دارد که تمام دانش‌گاهای خصوصی از تاریخ ۱۵ سنبله بدینسو فعال بوده و دولتی نیز به‌زودی فعال خواهد گردید.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دلیل اساسی مسدود ماندن دانش‌گاه‌های دولتی را مشکل‌های اقتصادی عنوان کرده است. 

‏او می‌افزاید که نظام تحصیلی باید توانایی دفاع از دین را داشته باشد.

آقای حقانی تاکید کرد که تلاش می‌شود نظام تحصیلی افغانستان هم سیال کشورهای جهان شود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید