حقانی: کار روی آماده‌سازی وسایل برای پیشرفته‌سازی و معیاری کردن دانش‌گاه‌ها در افغانستان ادامه دارد

توسط Aamaj News

عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز گذشته در یک نشست خبری گفته است که وزارت تحصیلات، روی پیش‌رفته کردن و معیاری کردن دانش‌گاها کار می‌کند.

آقای حقانی افزوده است که شفاخانه‌های تدریسی با وسایل پیش‌رفته تجهیز می‌شود و زمینه سفر دانش‌جویان به کشورهای خارجی برای ادامه تحصیل نیز فراهم خواهد شد.

این گفته‌های سرپرست وزارت تحصیلات در حالی مطرح‌ می‌شود که پس از روی‌کار آمدن حکومت طالبان تاکنون، درِ دانش‌گاه‌های دولتی بسته است و از چهارماه به این‌سو، دانش‌جویان در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید