۲۷ مقرری‌ تازه طالبان؛ شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم شد

توسط Aamaj News

حکومت طالبان اعلام کرده‌است که براساس فرمان ملا هیبت‌الله، رهبر طالبان شهاب‌الدین دلاور به‌حیث سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گماشته شده‌است.

در این تعیینات تازه، ملا محمد عیسی آخند به‌حیث معین وزارت معادن و پترولیم، ملا محمد عباس آخند به‌حیث سرپرست وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، مولوی شرف‌الدین و مولوی عنایت‌الله به‌حیث معین‌های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، مولوی حمدالله زاهد به‌حیث سرپرست اداره‌ی تدارکات ملی و شیخ عبدالرحیم به‌حیث معین اداره‌ی تدارکات ملی گماشته شده‌اند.

هم‌چنین، مولوی قدرت‌الله جمال به‌حیث سرپرست اداره‌ی عالی تفتیش، مولوی عزت‌الله به‌عنوان معین اداره‌ی عالی تفتیش، مولوی محمد یوسف مستری به‌حیث سرپرست اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها و ملا حبیب‌الله فضلی به‌حیث معین اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، تعیین گردیده‌اند.

به‌اساس هدایت رهبر طالبان مولوی کرامت‌الله آخندزاده به‌عنوان سرپرست اداره‌ی اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مولوی احمد طاها به‌حیث معین وزارت امور سرحدات و قبایل، مولوی گل زرین به‌حیث سرپرست لوی ریاست امور کوچی‌ها وزارت امور سرحدات و قبایل، مولوی عبدالحکیم به‌حیث معین وزارت شهدا و معلولین، مولوی سعید احمد شهید خیل به‌عنوان معین وزارت معارف، مولوی عبدالرحمن حلیم به‌حیث معین وزارت انکشاف دهات و بازسازی، عتیق‌الله عزیزی به‌حیث معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، حاجی ملا فیض‌الله آخند به‌حیث معین امور نوجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مولوی سیف‌الدین تائب به‌حیث معین ارتباطات ریاست عمومی اداره‌ی امور، مقرر شده‌اند.

در این مقرری‌های تازه مولوی فتح‌الله منصور به‌حیث مسئول میدان هوایی کندهار، حاجی محمد اسماعیل به‌حیث قومندان قوای اجراییه محکمه نظامی، مولوی عصمت‌الله عاصم به‌حیث معین سره میاشت، رحیم‌الله محمود به‌عنوان معین قول اردوی ۲۰۵ البدر کندهار، مولوی عبدالصمد به‌حیث معین قول اردوی ۲۱۵ عزم هلمند، حاجی ملا ناصر آخند به‌حیث معین وزارت مالیه و مولوی عارف‌الله عارف به‌حیث معین وزارت آب و برق گماشته شده‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید