‏وزارت مالیه حکومت طالبان: از حکومت پیشین به‌جز قرض‌داری چیزی برای ما نمانده است

توسط Aamaj News

احمد ولی حقمل، سخن‌گوی وزارت مالیه حکومت طالبان می‌گوید که «از حکومت فاسد پیشین به‌جز قرض‌داری چیزی برای ما نمانده است.»

آقای حقمل افزوده که حکومت پیشین ۳ میلیارد دالر تنها از شرکت‌ها قرض‌دار بود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید