نبود قانون و غیبت عدالت؛ محکمه‌های صحرایی طالبان نزدیک به ۱۰۰ جوان را در غور شلاق زده‌اند

توسط Aamaj News

منابع محلی در غور به آماج می‌گویند از زمان تسلط طالبان بر افغانستان محکمه‌های صحرایی این گروه نزدیک به صد جوان دختر و پسر را به اتهام داشتن رابطه‌ی‌ خارج‌ از ازدواج، شلاق زده‌اند.

به تازه‌گی محکمه طالبان چهار جوان دختر و پسر را در ولسوالی دولتیار و شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور شلاق زده‌اند.

عبدالواحد حماس، سخن‌گوی والی طالبان در غور در خبرنامه گفته است: «محکمه ابتدایی ولسوالی دولتیار غور یک پسر و دختر را به‌جرم ارتباط نامشروع بعد از تحقیق و بررسی دوسیه شان به اشد تعزیرات محکوم و هرکدام را به ضرب ۳۹ شلاق حکم و به حضور مردم اجرات کرد، هم‌چنان محکمه شهری دیوان جزا این ولایت یک دختر و پسر را به‌جرم روابط نامشروع بعد از تحقیق و بررسی و طی مراحل دوسیه شان تعزیر به ضرب و حبس محکوم کردند».

یکی از این جوانان که نمی‌خواهد نامی از آن برده شود به آماج می‌گوید که طالبان بدون در نظر گرفتن قوانین آنان را شلاق زده‌اند.

به گفته‌ی این جوان او تنها با هم صنفی‌اش روی سرک صحبت کرده بود؛ اما طالبان به دلیل این‌که او با نامحرم صحبت کرده است او را دُره زده‌اند.

او می گوید بیش‌تر این موارد را طالبان برای این‌که نشان دهند قوانین اسلامی را تطبیق می‌کنند، دنبال می‌کنند.

از سوی هم یک منبع در ریاست استخبارات طالبان با حفظ نامش می‌گوید که محکمه‌های آنان تا اکنون ۴۸ دختر و ۴۸ پسر جوان را در ولسوالی‌های دولتیار، چهارسده، شهرک، دولینه و شهر فیروزکوه دُره زده‌اند.

در مورد این ارقام سخن‌گوی والی غور نخواست صحبت کند؛ اما می‌گوید که محکمه‌های آنان نظر به قوانین شرعی، اسلامی و برگزاری محاکمه‌های منظم این حکم را صادر می‌کنند.

در زمان حکومت جمهوریت نیز در ساحات زیر حاکمیت طالبان محکمه‌های این گروه دست به برگزاری محاکم صحرای در غور می‌زدند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید