توجیه فرار از سوی غنی: نمی‌خواستم به طالبان لذت تحقیر یک رییس‌جمهور دیگر افغانستان را بدهم

توسط Aamaj News

اشرف غنی، رییس‌جمهور فراری افغانستان در مصاحبه با تلویزیون «سی‌ان‌ان» گفته است که با فرارش از افغانستان، طالبان را از لذت تحقیر یک رییس‌جمهور افغانستان محروم کرده است.

اشرف غنی که اکنون نیز خود را رییس‌جمهور قانونی افغانستان می‌داند؛ باری دیگر فرار خود از افغانستان را توجیه کرد.

او به «سی‌ان‌ان» گفته که او آخرین فردی بود که افغانستان را ترک کرد.

رییس‌‌جمهور فراری اضافه کرده است که به هواپیما سوار شده چون دفاع از کشور ناممکن شده بود.

اشرف غنی در این مصاحبه افزوده است: «تمام پرسونل گارد محافظتی ریاست‌جمهوری از هم پاشید. آنان لباس‌های نظامی‌شان را درآوردند و لباس ملکی پوشیدند.»

رییس‌جمهور فراری افغانستان می‌گوید که وزیر دفاع حکومتش پیش از فرار او وزارت را ترک کرده بود و او آخرین فردی بود که کشور را ترک کرد.

طالبان در زمان حکومت اول خود، داکتر نجیب‌الله، رییس جمهور اسبق افغانستان را در چهارراه آریانا به دار آویخت.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید