فاطمه گیلانی: با امیرخان متقی موافقم؛ افغانستان حالا از یک دست اداره می‌شود

توسط Aamaj News

فاطمه گیلانی، عضو هیأت مذاکره کننده دولت قبلی در مجمع دیپلماسی آنتالیا گفته است که مردم دیگر حوصله‌‌ی جنگ را ندارند و خسته از جنگ هستند.

او با تأیید سخنان امیر خان متقی، سرپرست وزارت طالبان در مجمع دیپلماسی آنتالیا گفته است که حاکمان کنونی افغانستان طالبان است و نباید به گذشته بپردازیم که چه کسی جنایت کرد و چه کسی خیانت.

خانم گیلانی تصریح کرد: «ما باید خوشبین باشیم. دیگر وقت نداریم در مورد مشکل‌ها گذشته صحبت کنیم. من با آقای متقی موافقم که حالا افغانستان از یک دست اداره می‌شود.»

این عضو هیأت مذاکره کننده دولت قبلی افزوده است که کلید راه‌حل در دست دولت کنونی افغانستان است. وعده‌های که طالبان در آغاز داده بودند باید آن وعده‌ها را اجرا کنند.

او خاطرنشان کرد: «بستن مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها برای زنان کار نادرست است و خوش‌حالم که طالبان سیاست خود در این مورد را تغییر داده‌اند.»

خانم گیلانی گفت: «می‌خواهیم به آینده نگاه کنیم از طریق حکومت فعلی افغانستان حکومتی ایجاد شود که همه افغانان خود را در آن ببینند و بتواند رسمیت بین‌المللی پیدا کند.»

امیرخان متقی که امروز در نشست آنتالیا صحبت می‌کرد، گفته است که جهان باید به آزادسازی دارایی‌های افغانستان کمک کند.

او در این نشست خاطرنشان کرده است که امنیت در سراسر افغانستان تأمین است و هزاران کارمند موسسات بین‌المللی بدون کدام آسیبی مصروف کار اند.

سرپرست وزارت خارجه افزوده است که آنان تهدید گروه داعش را که امریکا و ناتو‌ نتوانستند جلو آن را بگیرند، رفع کرده‌اند.

متقی هم‌چنان گفته که فساد در افغانستان به صفر رسیده است.

به گفته‌ی سرپرست وزارت امور خارجه‌ی طالبان، افغانستان قلب آسیا است؛ اگر قلب در بدن ناآرام شود، همه جا ناآرام‌ می‌شود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید