‏در دو هفته‌ی اخیر ۶۹۸ تُن‌ میوه خشک به بیرون از کشور صادر شده‌است

توسط Aamaj News

انعام‌الله سمنگانی معاون سخن‌گوی طالبان به نقل از وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در دو هفته‌ی اخیر ماه عقرب امسال ۶۹۸‌ تُن میوه‌‌ خشک‌ که ۵۸۵ تُن آن کشمش است به کشورهای آسیایی، اروپایی، امریکا و استرالیا صادر شده‌است. 

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید