برنامه‌ی جهانی غذا: فقط ۲ درصد مردم افغانستان غذای کافی دارند

توسط Aamaj News

برنامه‌ی جهانی غذا در یک گزارش تازه گفته است که؛ از میان هر ۱۰ خانواده در افغانستان، هفت خانواده غذای شب‌وروزشان را قرض می‌کنند.

به اساس بررسی‌های این اداره ۹۸ درصد مردم افغانستان، غذای کافی برای خوردن ندارند. این در حالی‌ست که بهای مواد ارتزاقی در چند روز گذشته به دلیل بلندرفتن ارزش دالر در مقابل پول افغانی، به گونه‌ی سرسام‌آور افزایش یافته است و مردم توان خریداری آن‌ را ندارند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید