‏قیمت یک قرص نان در کابل دوباره به ۱۰ افغانی کاهش یافت

توسط Aamaj News

شهرداری کابل می‌گوید که قیمت نان خشک در کشور از ۱۵ افغانی به ۱۰ افغانی، نان جوره‌یی از ۳۰ افغانی به ۲۰ افغانی کاهش یافته است.

این ریاست می‌افزاید که این تصمیم در هماهنگی با اتاق پیشه‌وران و دکانداران گرفته شده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید