متقی: پس از این افغانستان به‌جای مرکز تصادم میان کشورها مرکز تفاهم و نقطه‌ی وصل در عرصه‌ی اقتصاد می‌باشد

توسط Aamaj News

‏مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت طالبان در نشست یک روزه‌ی اقتصادی می‌گوید که نتیجه تلاش‌های پی‌هم و سیاست اقتصاد محور طالبان است که باب جدیدی از روابط میان افغانستان و جهان گشوده شده‌است.

او می‌افزاید که افغانستان پس از این به‌جای مرکز تصادم میان کشورها مرکز تفاهم و نقطه‌ی وصل در عرصه‌ی اقتصاد می‌باشد.

آقای متقی بار دیگر خواهان آزادسازی پول‌های منجمد شده‌ی افغانستان شد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید