فایق: یک ساختار فراگیر مبتنی بر اراده مردم می‌تواند افغانستان را از بحران فعلی بشری نجات دهد

توسط Aamaj News

نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که یگانه راه نجات افغانستان از بحران بشری فعلی ایجاد یک ساختار فراگیر، پاسخ‌گو و کارا مبتنی بر اراده مردم با اشتراک همه قشر‌ها به‌شمول زنان است.

آقای فایق در سخن‌رانی در شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به عمل‌کرد یک سال پسین طالبان‌ در افغانستان افزوده است: «طالبان به عوض این‌که افغانستان را دوباره در مسیر توسعه اقتصادی و خودکفایی قرار دهند به تحکیم حکومت سخت‌گیرانه، وضع محدودیت‌ها بالای شهروندان و انحصار قدرت از طریق تدویر شورا‌های علمای دینی ادامه داده‌اند.»

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل با تأیید گزارش‌ها مبنی بر این که این کشور بار دیگر لانه امن گروه‌های تروریستی شده است گفت: «حمله‌های متعدد تروریستی اخیر گروه داعش و کُشته‌شدن رهبر القاعده در کابل گواه این مدعی است.»

او به جهانیان نیز هشدار داده است، هر رویدادی‌ که امروز در افغانستان رُخ می‌دهد محدود به خاک افغانستان نخواهد ماند.

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل درخواست خود را برای برگزاری یک گفتمان ملی برای شکست بن‌بست عبور از وضعیت فعلی و ایجاد فرصتی برای مردم افغانستان به‌خاطر بحث و توافق روی مسایل اساسی از طریق یک نقشه راه یا چارچوب برای تشکیل یک سیستم فراگیر و جامع را تکرار کرد.

به گفته‌ی فایق سازمان ملل اعتماد و مشروعیت لازم را دارد تا با تمام طرف‌های ذینفع به صورت فعال تماس بگیرد و روی تشکیل راه‌کاری برای صلح، ثبات و رفاه افغانستان کار کند.

او تأکید کرد که این سازمان باید نقشی فراتر از هماهنگی و توزیع کمک‌های بشردوستانه را ایفا کند. به گفته‌ی نصیراحمد فایق سازمان ملل باید زمینه‌های دیالوگ افغانی و نقشه راه سیاسی را تسهیل کند تا بتواند راه رسیدن به کشوری با ثبات و مرفه را هم‌وار کند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید