تیرباران شدن یک‌جوان پنجشیری؛ نبیل: ظلم و بی‌عدالتی عمر حکم‌روایی طالبان را کوتاه‌تر می‌سازد

توسط Aamaj News

به‌دنبال نشر نوار تیرباران شدن یک جوان پنجشیری به‌نام بلال از سوی نیرو‌های طالبان، رحمت‌الله نبیل، رییس‌ پیشین امنیت ملی می‌گوید که ‏ظلم و بی‌عدالتی زیر هر عنوانی و از هر نشانی که باشد مردود است.

او در توییتی نگاشته که چهل سال گذشته‌ی خونین افغانستان ثابت ساخت که؛ هر آن‌ کسی‌ که ظلم بیش‌تر روا بدارد، عمر حاکمیت‌‌اش کوتاه‌تر می‌شود. به گفته‌ی او ظلم و بی‌‌عدالتی عمر حکم‌روایی طالبان را کوتاه‌تر می‌سازد.

او می‌افزاید: «در حقیقت هر قدر پرده دین و معنویت از چهره‌ی طالب دریده شود ‏و ماهیت اصلی شان به مردم هویدا گردد، به همان حد ایستاد‌گی مردم در مقابل شان سرتاسری می‌شود. آنچه طالب انجام می‌دهد، با هیچ باور و فرهنگی سازگار نیست.»

رییس پیشین امنیت ملی تأکید کرده است که طالبان هم به مثل دیگران رفتنی هستند‌. او اما نگاشته: «ولی طالبان موظف شده‌اند تا با اعمال شان پیکر جامعه ما را بیش‌تر زخمی سازند، باید هوشیار بود.»

گفته‌های رحمت‌الله نبیل در حالی صورت می‌گیرد که یک جوان پنجشیری به‌نام بلال از سوی طالبان محکمه‌ی صحرایی شده است. آگاهان محاکمه‌ی صحرایی این‌چنینی را غیردینی و نفرت‌انگیز می‌دانند.

طالبان تاکنون در مورد این روی‌داد چیزی نگفته‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید