صادرات افغانستان در سه ماه اخیر ۱۳۲٪ رشد داشته است

توسط Aamaj News

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی طالبان می‌گوید افغانستان در سه ماه اخیر نظام قبلی «جوزا، سرطان و اسد» ۱۱.۵۸ میلیارد افغانی صادرات داشت. اما در سه ماه نخست نظام کنونی ۲۶.۸۳ میلیارد صادرات داشته است، که رشد ۱۳۲٪ را نشان می‌دهد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید