نگرانی از جنگ قومی در کشور؛ عمر صدر: افغانستان وارد مرحله جدیدی از جنگ قومی می‌شود

توسط Aamaj News

لشکرکشی طالبان از جنوب به سمت شمال به‌ویژه پنجشیر، اندراب و تخار و شکنجه یا کشتار غیرنظامیان در مناطق عمدتأ تاجیک‌نشین، واکنش‌های تُندی را هم‌راه شده است.

عمر صدر پژوهش‌گر و استاد دانش‌گاه در توییتی نگاشته: «طالبان پشتون‌ها را بسیج می‌کنند تا تاجیک‌های را که حکومت طالبان را قبول ندارند، تحت سلطه خود درآورند. جنگ‌جویان طالب عمداً غیرنظامیان تاجیک را می‌کُشند که این یک جنایت جنگی است.»

آقای صدر افزوده: «بسیاری‌ها در گذشته آن را انکار می کردند، اما افغانستان وارد مرحله جدیدی از جنگ قومی می‌شود. چرا تاجیک‌ها باید حکومت طالبان را بپذیرند؟»

فواد پویا مدافع حقوق بشر نیز به وضع موجود واکنش نداشته و گفته «جنگ پنجشیر روشن ساخت که پنجابی دانستن طالب امر واهی و من‌درآوردی است. سربازگیری طالب از خوست، پکتیا، ارزگان، زابل، کندهار و هلمند نشان داد که طالب بیگانه نیست، نماینده قشر روستایی پشتون است. یورش مسلحانه پشتون‌های جنوب بر شمالی‌ها فقط عمر کشوری به‌نام افغانستان را کوتاه‌تر می‌سازد.»

یعقوب یسنا، استاد دانش‌گاه نیز به بسیج مردمی باشندگان جنوب برای جنگیدن در شمال واکنش نشان داده و گفته: «ملا یعقوب می‌گوید برای مصلحت، حمله‌ی پاکستان بر خوست و جنوبی را نادیده می‌گیرد. اما از خوست و جنوبی مردم پشتون را برای کشتار مردم تاجیک و فارسی‌زبان می‌آورد. آینده‌ی وطن‌داری با این گروه چگونه خواهد شد؟!»

این واکنش‌های تُند در حالی صورت می‌گیرد که طالبان صدها جنگ‌جو را از جنوب افغانستان به شمال فرستاده و این نگرانی را از شعله‌ور ساختن یک جنگ تمام عیار قومی در کشور بیش‌تر ساخته است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید