برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان دوباره به حالت عادی برگشت

توسط Aamaj News

شرکت برق‌رسانی کشور یا برشنا می‌گوید که براساس معلومات به‌دست آمده از ازبیکستان، عارضه‌ی پیش آمده در دست‌گاه برق‌رسانی آن‌ کشور، برطرف شده و روند برق وارداتی به افغانستان دوباره به حالت عادی برگشته‌ است.

به دلیل بروز عارضه‌‌ی تخنیکی در کشور ازبیکستان، میزان برق وارداتی این کشور به افغانستان ۵۰ درصد کاهش یافته که در نتیجه روند برق ۱۵ ولایت مسیر برق وارداتی به‌شمول کابل با سکتگی روبرو گردیده بود. 

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید