برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان به حالت عادی برگشت

توسط Aamaj News

‏شرکت برق‌رسانی کشور یا برشنا می‌گوید که بروز مشکل تخنیکی در دست‌گاه تولید برق تیلی مرجان ازبیکستان رفع گردید و برق وارداتی آن کشور به افغانستان به حالت عادی برگشت‌.

این در حالی‌ست که دو روز پیش ازبیکستان به‌دلیل مشکل‌های فنی ۶۰ درصد برق وارداتی‌اش را به افغانستان کاهش داده بود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید