سمنگانی: در انتخابات‌های گذشته میلیون‌ها دالر مصرف می‌شد و سرانجام جان‌کری می‌آمد و حکومت تشکیل می‌داد

توسط Aamaj News

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی حکومت طالبان در رشته توییت‌های گفته است که در گذشته ۶ ماه کمپاین می‌شد، ۱ میلیارد دالر در آن خرج می‌شد، نامزدان یکدیگر را فاسد می‌گفتند و تنش‌های قومی به اوج می‌رسید.

سمنگانی در این توییت افزوده است که ۱۵۰ ملیون دالر در برگزاری انتخابات مصرف می‌شد و پس از چند ماه نتیجه هم اعلان می‌شد؛ اما سرانجام جان‌کری می‌آمد و یک دولت «همه‌شمول» تشکیل می‌داد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید