مارشال به طالبان: چرا با تکرار اشتباهات گذشته، حکومت تک‌ حزبی، تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی ساخته‌اید؟

توسط Aamaj News

مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در پیامی به مناسب عید سعید فطر خطاب به طالبان گفته است که چرا با تکرار اشتباه‌های گذشته، حکومت تک حزبی، تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی ساخته‌اید؟

آقای دوستم به طالبان گفته است: «شما که همه حکومت‌ها و نظام‌های گذشته را نقد می‌کنید چرا از ضعف‌ها و ناکامی‌های آنان درس نمی‌گیرید؟ چرا با تکرار تجربه‌های تلخ گذشته حکومت تک حزبی، تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی را بر مردم تحمیل می‌کنید و اسباب تعمیق روز افزون بحران امنیتی، اقتصادی و وضعیت بشری را مساعد می‌کنید؟»

او تصریح کرده است که با گذشت هرروز مردم از طالبان ناراضی‌تر، گروه‌های فرصت‌طلب تروریسم بین‌المللی جسورتر، صبر و حوصله‌ی جوانان لبریزتر و هر روز مخالفت مسلحانه در‌ برابر طالبان مصمم‌تر می‌شود.

نام‌برده از طالبان خواسته است تا به صدای ملت و جامعه‌ی بین‌المللی گوش داده و به تعهدهای خود در مورد تشکیل حکومت فراگیر مبتنی بر رأی مردم عمل کنند.

این در حالی‌ست که یکی از شرط‌های به‌رسمیت شناختن طالبان از سوی جهان تشکیل حکومت همه‌شمول عنوان شده است.

اما طالبان هم‌واره تأکید کرده‌‌اند که حکومت آنان همه‌شمول است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید