‏تبادله ارزها در بزرگ‌ترین مرکز داد و ستد پولی افغانستان بسته شد

توسط Aamaj News

‏به دنبال اُفت بی پیشینه ارزش افغانی در برابر دالر، منابع به آماج می‌گویند که تبادله ارز افغانی با دالر در سرای شهزاده بسته شده است. این منابع وضعیت بازار تبادله ارزها را در بزرگ‌ترین مرکز پولی، آشفته می‌دانند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید