ناامیدی مشاور غنی از طالبان؛ «تغییر نکرده‌اند»

توسط Aamaj News

عمر داودزی در تویتی نگاشته که تاهنوز خواست و توانایی اصلاحات براساس همه‌شمولیت، حقوق، آزادی و تعامل را در طالبان نمی‌بیند و حقیقت موجود برعکس اینها را نشان می‌دهد. آقای داودزی افزوده که پالیسی‌ها قابل تغییر اند، اما ایدئولوژی‌ها نه.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید