٩ تن به‌شمول ۴ زن به ارتکاب فساد اخلاقی و مشروب‌نوشی در کابل بازداشت شدند

توسط Aamaj News

وزارت امور داخله‌ی حکومت طالبان می‌گوید که منسوبین حوزه‌ی هفتم امنیتی شهر کابل شب گذشته ٩ تن را به‌شمول ۴ خانم از ساحه‌‌ی دوغ آباد به ارتکاب فساد اخلاقی و مشروب‌نوشی باالفعل بازداشت کرده‌اند.

به گفته‌ی این وزارت افراد بازداشت شده به جرم خویش اعتراف کرده‌اند‌.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید