چین و روسیه: امریکا نباید وضعیت بحرانی در افغانستان را به گردن طالبان بیندازد

توسط Aamaj News

نمایند‌گان چین و روسیه در جلسه‌ی شورای امنیت سازمان ملل گفته‌اند که امریکا نباید تقصیر وضعیت بحرانی افغانستان را به گردن طالبان بیندازد.

نماینده‌ی چین در سازمان ملل مخالفت کشورهای غربی با تمدید معافیت سفر مقام‌های طالبان به دلیل نقض حقوق زنان را غیرمعقول دانسته است.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت روز (دوشنبه، ۲۹‌آگست)
گفت: «در یک‌سال گذشته واشنگتن تلاش کرده است که ناکامی ۲۰سال جنگش در افغانستان و وضعیت وخیم کنونی را به گردن مقام‌های جدید بیندازد.»

او با انتقاد از امریکا گفت که به‌جای بازسازی و پرداخت غرامت به افغانستان، منابع مالی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است.

از سوی هک مارتین گریفیتس، رییس کمک‌های سازمان ملل گفته است که کشورها باید روند کمک‌های انکشافی را که به دلیل تسلط طالبان بر افغانستان متوقف‌شده است، از سر بگیرند.

گریفیتس گفته است: «با نزدیک شدن زمستان، به بیش از ۶۰۰ میلیون دالر برای کمک‌های عاجلی مانند ارتقاء و تعمیر سرپناه‌ها و تهیه لباس گرم و کمپل نیاز است.»

او افزوده است که پیش از آن‌که آب‌و‌هوای زمستانی دست‌رسی به برخی از مناطق کشور را قطع کند، به ۱۵۴ میلیون دالر برای آماده‌سازی منابع ازجمله کمک‌های غذایی و امرار معاش، نیاز است.

مارتین گریفیتس به شورای امنیت این سازمان گفته است: «فقر در حال عمیق‌تر شدن و جمعیت در حال افزایش است؛ طالبان اما بودجه برای سرمایه‌گذاری در آینده ندارند. برای ما روشن است که برخی از حمایت‌های انکشافی باید از سر گرفته شود.»

رییس کمک‌های سازمان ملل اضافه کرده است که بیش از نیمی از جمعیت ۳۹ میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته و شش میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند.

جلسه شورای امنیت به درخواست روسیه برگزار شد که در آن نمایندگان روسیه و چین تلاش کردند وضعیت بحرانی اقتصادی و بشری افغانستان را حاصل مداخله نظامی امریکا در ۲۰ سال گذشته، تحریم طالبان و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان قلم‌داد کنند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید