بیش از هزار تُن مواد اولیه کمک چین به طرف افغانستان حرکت کرد

توسط Aamaj News

وانگ یو، سفیر چین در افغانستان می‌گوید که یک محموله‌ی از کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورش برای افغانستان، ام‌روز به‌راه افتاده است.

‏به‌گفته‌ی یو، این محموله بیش از ۱هزار تُن مواد غذایی و غیر غذایی را شامل می‌شود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید