چین به طالبان: به خواسته‌های جامعه‌ی بین‌المللی تمکین کنید؛ یک ساختار سیاسی باز و فراگیر ایجاد کنید

توسط Aamaj News

لیجیان ژائو، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی چین ام‌روز سه‌شنبه گفته است که طالبان با ایجاد یک ساختار جدید و فراگیر سیاسی، سیاست‌های داخلی و بین‌المللی متعادل را در نظر بگیرند.

به نقل از روزنامه گلوبال تایمز چین، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی این کشور افزوده که طالبان باید با تروریسم مبارزه کنند و با کشورهای دیگر در سطح جامعه‌ی بین‌الملل روابط دوستانه برقرار نمایند و هم‌سو با جامعه جهانی باشند.

آقای ژائو هم‌چنان از جامعه‌جهانی خواست تا به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارند و از پیش‌رفت مردم در راستای توسعه و تحقق ثبات حمایت نمایند.

این در حالی‌ست که طالبان با گذشت پنج‌ماه هنوز نتوانسته‌اند مشروعیت جهانی حاصل کنند و از سوی هیچ کشور‌ی تاکنون به‌رسمیت شناخته نشده‌اند. اما طالبان ادعا می‌کنند که همه‌ی شرایط و معیارهای به‌رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده‌اند

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید