فاطمه گیلانی در «چتم هاوس»: ظهور داعش بدتر از یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان خواهد بود

توسط Aamaj News

فاطمه گیلانی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت قبلی در مصاحبه‌ی در «چتم هاوس» مؤسسه سلطنتی روابط بین‌المللی بریتانیا می‌گوید که خلا مدیریت و سازماندهی حکومتی در میان طالبان وجود دارد. او افزوده که سربازان طالب از آوان کودکی با تعالیم خشن مدرسه خو گرفته و در اوایل جوانی کشتن دیگران را یادگرفته اند‌. بنأ آنها رفتار مناسب با زنان را در نظر نمی‌گیرند.

خانم گیلانی با اشاره به طالبان گفته است که این‌ها باید تربیت درست نظامی را مانند یک سرباز فرا گیرند.

فاطمه گیلانی اضافه نموده که داعش در شرق و شمال افغانستان حضور دارد و از روزی باید هراس داشت که از میان سربازان دولت قبلی سرباز گیری کنند. پس ظهور داعش بدتر از جنگ داخلی دیگری در افغانستان خواهد بود.

خانم گیلانی در این مصاحبه از نقش زنان در جامعه یادآوری کرده که تاریخ افغانستان هرگز شاهد حضور چنین کتله بزرگ از زنان تحصیل‌کرده، مصمم و شجاع نبوده است، که امروز وجود دارد. او گفته این زنان آماده اند همه چیز را به صورت عملی حل کنند.

چتم هوس (Chatham House) یک سازمان غیردولتی و مرکز پژوهشی در لندن است که به تحلیل چالش‌های استراتیژیک می‌پردازد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید