فحش بایدن به خبرنگار فاکس نیوز خبرساز شد؛ «چی احمق حرام زاده ی»

توسط Aamaj News

در جریان کنفرانس خبری زمانی که پیتر دوکی، خبرنگار فاکس نیوز از جو بایدن، رییس جمهور امریکا درباره همزمانی انتخابات میان دوره ای و تورم پرسید، بایدن بعد از پاسخ به پرسش او، بدون اینکه متوجه روشن بودن مایک اش باشد با گفتن کلمات «چی احمق حرام زاده ی» دشنام داد.

پیتر می گوید که رییس جمهور یک ساعت بعد با او تماس گرفت و گفت «رفیق، کدام مسأله شخصی نیست.»

پیتر همچنان افزوده که آنها تماس خوبی برقرار کرده اند، و در جریان تماس به رییس جمهور گفته که او سوال های متفاوت از دیگران می پرسد و رییس جمهور نیز این کارش را تایید کرده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید