‏طالبان با فریب و تهدید دختران دانش‌جو در بامیان، نشست حمایت از حجاب برگزار کرده‌اند

توسط Aamaj News

منابع در بامیان به آماج تأیید می‌کنند که طالبان با فریب‌ و تهدید دانش‌جویان دختر، در دانش‌گاه این ولایت نشست حمایت از حجاب برگزار کرده‌اند.

به گفته منابع این نشست روز گذشته با فریب دانش‌جویان، در حمایت از طالبان برگزار شده‌ است.

این منبع افزوده است که رهبری دانش‌گاه بامیان برای دانش‌جویان دا‌نش‌کده‌ی ثقافت نخست حجاب توزیع کرده و گفته‌اند که والی این ولایت با آنان جلسه دارد و همه باید حضور یابند؛ اما زمانی‌که دانش‌جویان وارد سالن جلسه ‌می‌شوند از سوی طالبان تهدید می‌شوند تا هیچ‌گونه حرکت و اعتراضی در رابطه به این نشست نکنند.

این دومین نشست حمایتی زنان بامیان از طالبان است که با فریب طالبان برگزار ‌شده‌است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید